Rozhovor o fraktálech s Tomášem Pfeifferem

Můžete nám říci něco o nové výstavě fraktálových obrázků?

Fraktální teorie chaosu je nejblíže k popisu reality života. Je to matematika, která první začíná rezonovat s životními fakty, nesměle, ale přece. Staří to vyjadřovali různými výroky, protože to souvisí s fraktální geometrií. Říkali „jak nahoře, tak dole, jak napravo, tak nalevo“ apod., mluvili o dualitě a koneckonců fraktální tvar prostoru je přímým výsledkem duality. Nebýt duálního prostoru, nebylo by ani fraktálního vyústění. Fraktální geometrie je úžasná tím, že vybočuje z dosavadních rámců myšlenkového dosahu nás lidí, protože je něčím, co zobrazuje přírodní zákonitost způsobem, který byl dosud nemyslitelný. Fraktální geometrie je nekonečná, každý bod obrazu se dá prohlížet bez konce, je tedy stejná jako vesmír. Dalo by se říci, že je tak trochu stojící kdesi na rozhraní tří až čtyřrozměrných prostorů, a že pravděpodobně ještě dlouhou dobu nebudeme chápat zákonitosti zde vyjádřené. Některé z již dříve získaných obrazců se fraktální geometrii nápadně přibližují, ať už jsou to různé rezonanční obrazce, mandaly, které lidé vytvořili, chodská keramika, výsledky jiných vědních oborů.

Díváme-li se na fraktál, tak jsme těhotní očekáváním, protože tušíme, ale ještě nevíme, ale tušíme tak silně, že je to k nepřehlédnutí.  Projev rovnic, které tvoří fraktální geometrii, je také nápadný v tom, že se podobá mnohem starším kresbám, kdy ještě nikdo z matematiků fraktální geometrii neovládal.

Je to poměrně mladá věda, někdy od poloviny minulého století. Před druhou polovinou století lidé kreslili cosi, co se tomu nápadně podobá, ale získávali to jako mediální kresbu. Dnes se jí moderně říká automatická kresba, kde některé z těch kreseb opravdu nejenom, že připomínají fraktální geometrii, ale ony ji vlastně naplňují i jinak. Všimněte si, že fraktální geometrie je založena na základních čtyřech principech, které tvoří vše, a je to znát.V některých případech velmi silně. Totéž je i v kresbách z počátku století, kde dualita, tedy dvojnost, základ našeho světa, je tady vyjádřen také, naprosto identicky, stejně jako ve fraktální geometrii.

Pro některé obrázky zde máme takové soukromé pojmenování – jako je třeba Ptačí hnízdo, Klid domova – to je zase taková trochu malovaná dečka, buňka a jiné a jiné.
Vlastně se dotýkají grafickým výstupem tak trochu i toho, co známe. Možná, že až budeme znát víc než dnes, že nám to bude říkat ještě víc. Protože tyto první rovnice, které nejsou tak postaveny jako ty ostatní, mají neuvěřitelnou moc.

V podstatě se dá říct, že každý vědní obor sleduje reálný svět, jeho zákonitosti, přírodní zákony, ale na druhou stranu bylo doposud nepředstavitelné, abychom matematickou operací dokázali předpovědět chování nějakého systému. Třeba pohyb mraků, populaci, budoucí časy, či něčeho jiného, které jsou tak, svým způsobem, ve fraktálech zakomponovány. Jenom se musíte naučit abecedě, kterou ještě všichni jistě neznáme. Je to jako když znáte jinou řeč, která popisuje po svém nějakou jinou oblast. My tu budeme mít třeba stůl, a Němec mu řekne Tisch a Angličan zase jinak, a Čech taky jinak a pořád to bude jeden stůl.

Fraktály jsou způsob, kterým se jinak pojmenovává přírodní zákonitost. Jelikož je to kombinace umění a vědy, tak to má jednu velkou výhodu, že na počátku je umění a na konci je věda. To znamená, že konec je políben matematickou zákonitostí – přírodním zákonem a počátek jest políben člověkem. A tak věda reaguje na člověka a výsledek vidíte zde na stěnách.
Ano, všechno je rezonance. Vždyť i hudba, barva, tvar jest rezonance i chování molekuly, atomu či chemické látky jest rezonance, i vesmíru, tedy všeho. Neb všechno, co existuje, musí kmitat. Není nic v celém vesmíru, co by nekmitalo, protože je to nutný důsledek a podmínka existence hmoty, ale také času, prostoru. Jsou to útvary, které se hodně líbí dnešní kultuře, kreslí je totiž počítač. To, co vidíte, jsou výstupy rovnic teorie chaosu, fraktální geometrie, jsou nekonečné, každý bod prostoru tohoto obrazu se dá prohlížet bez jakéhokoliv omezení. Jsou to velmi zásadní obrazy, protože jejich doba teprve nastane. Současný svět matematiky, ale i vědy, ostatních věd, jim příliš zřejmě – domnívám se, nerozumí.

Když se podíváte nahoru do spirituálních obrazů tady na stěně, uvidíte, jak mnohdy jsou si podobné, dokonce i filosofickým provedením obrazu. To nahoře kreslili lidé – sice ve stavu mediální kresby, kdežto to dole kreslí počítač, a tak je to nová forma umění, která oproti dosavadním formám, které byly poznačené tím, že tam rozhodoval o výsledku převážně tvůrce, tedy geniální, citlivý jedinec, tak tady je to stejné, jen významně větší roli na výsledku má vlastní nástroj. Výrazně větší roli, záleží na tom, jak tvůrce pracuje s tímto nástrojem a z toho tedy vychází ta ohromná pestrost. Vznikají jako výsledky matematických operací a jsou to operace, které popisují poprvé velmi blízce reálné životní děje, což se doposud nedařilo. Tyto matematické operace, vzniká v době, kdy člověk rozumí ničemu, má své lineární nebo nelineární rovnice, do kterých sází svoje konstanty a různé jiné korektory. Sází do nich svoje konstanty, aby mu to vyšlo, protože ta rovnice nefunguje. Ze své podstaty tyto rovnice fungovat nemohou, protože nezobecňují skutečnou podobu časoprostoru, v kterém by rád kvantifikoval nějaké intervaly, a u velkých vzdáleností to nefunguje. Teď přijde geometrie, která to zcela přirozeně umí a dělá to tak, že se dá zobrazit to, co doposud nebylo matematicky uchopitelné – takže to je fraktální geometrie. Najdete v ní odkazy na nejrůznější i přírodní úkazy, děje, najdete tady části, které se podobají snímkům – z detekčních komor urychlovačů, nebo z vesmíru, z běžného života. Vykreslí vám list kapradiny, či jinou skutečně existující věc, má blízko k řadám zlatého řezu, Fibonacciho posloupnosti a jiné, a má blízko i k ostatním oblastem života. Zatím spíše věc, která oslovuje člověka svojí krásou, svojí harmonií, aby později vedla k pochopení. Myslím si, že fraktály se kupodivu dají vnímat pouze filosofií, která je spojena s nějakým vědním oborem.

Zasahují do matematiky, fyziky, chemie, ale velmi zásadně i do společenských věd, a jak jsem řekl, myslím si, že jednou tyto nástroje budou velmi sloužit. Obrázky fraktálů jsou k objednání v e-shopu na www.dub.cz. Výstavu si můžete prohlédnout do konce července v Městské knihovně Ostrov.