Informace

Měsíčník je zdarma dodáván do každé domácnosti v Ostrově.
Žádáme čtenáře, kteří nedostanou měsíčník na svou adresu do 5. dne v měsíci, aby to neprodleně oznámili na: mesicnik@ostrov.cz, případně písemně v Infocentru Domu kultury Ostrov, Mírové náměstí 733, v obálce označené „Ostrovský měsíčník“. Vždy je třeba uvést i adresu svého bydliště.

Zasílání příspěvků

Příspěvky v elektronické podobě zasílejte na adresu mesicnik@ostrov.cz
Příspěvky zasílejte ve formátu MS Word (.doc/.docx)
Fotografie, které si přejete k příspěvkům vložit, posílejte jako další přílohu e-mailu (NEVKLÁDEJTE fotografie do textu).
Fotografie by měly mít co nejvyšší kvalitu, zasílejte je bez ořezu či jiných grafických úprav, bez rámečků a log.
Pokud si přejete k příspěvku vložit logo či jiný grafický prvek, také jej zasílejte jako další přílohu e-mailu (nevkládejte jej do textu).
Fotografie budou otištěny pouze v případě dostatečného místa.

Jako předmět e-mailu uveďte informace o článku (např. „OM-dubnové číslo-zuš“ pokud se jedná o článek Základní umělecké školy a přijde do dubnového OM).
(Prosíme nepojmenovávejte články „příspěvek měsíčník“ a podobně.)
Pod text příspěvku se vždy podepisujte celým jménem, doplňte také funkci, kterou v dané organizaci zastáváte, popř. jaký máte vztah k tématu, o němž článek je.

Šéfredaktor si v případě potřeby vyhrazuje právo  krátit a upravovat příspěvky.
Příspěvky, které přijdou po uzávěrce, nebudou v daném čísle Ostrovského měsíčníku otištěny.

Dále nebudou otištěny příspěvky, které:

  • Jsou urážející, prokazatelně nepravdivé, obsahují vulgarismy
  • Jsou nepřiměřeně dlouhé (maximální délka článku může být 2200 znaků včetně mezer) nebo obsahují příliš mnoho hrubek
  • Obsahují skrytou reklamu
  • Jsou irelevantní, nesrozumitelné
  • Jsou zaslány anonymem
Nevyžádané příspěvky, které se do daného čísla nevejdou (a mají vztah k městu) mohou být zveřejněny na těchto webových stránkách (pod záložkou „Neotištěné příspěvky“).
Tajenka soutěžní křížovky

Tajenku v elektronické podobě zasílejte na mesicnik@ostrov.cz – do předmětu uveďte „tajenka“
Pokud  vyluštěnou tajenku posíláte v papírové  podobě poštou, nebo ji odevzdáváte osobně, doručte tajenku do Infocentra Domu kultury Ostrov, Mírové náměstí 733, 363 01 Ostrov.
Nezapomeňte uvést kontaktní údaje (jméno, příjmení, e-mail popř. telefonní číslo).