Roman Miarka – Ostrovská teplárenská

Po třiceti letech působení v Karlovarské teplárně jsem v roce 2014 využil příležitosti podílet se na přípravě koncepce rekonstrukce zdroje teplárny v Ostrově. Při mém zvolení do správní rady jsem se musel zorientovat v  monistickém systému. Nahlédnutím do zákona, ze kterého vyplývá: „dozorčí rada = správní rada.“, jsem došel k závěru, že řízení společnosti je obdobné běžné akciové společnosti. Na místo představenstva společnost řídí statutární ředitel a výkon dozorčí rady vykonává správní rada. 
Při prvních zasedáních správní rady bylo projednáno, co se ode mne očekává. Byl to pohled odborníka na připravované řešení rekonstrukce kotelny, tzn. být k ruce managementu společnosti a statutárnímu řediteli.
Za mého členství proběhly tři etapy rekonstrukce tepelných rozvodů, s čerpáním státní dotace ve výši více jak 58 mil. Kč. Byla zpracována a přijata koncepce rekonstrukce kotelny a postaven první z ekologických kotlů. Výběr zhotovitele byl opozicí kritizován, dva z opozičních členů zastupitelstva, dnešních členů dozorčí rady, byli přizváni do komisí pro výběr dodavatele dalších kotlů. 
Po změně politické situace ve vedení města jsem byl opět zvolen do orgánu společnosti, a to do transformované správní rady v dozorčí radu, která se opět jako bývalá správní rada skládá z politických zástupců města. Představenstvo bylo zvoleno ze stávajícího managementu společnosti. Došlo k malé personální obměně, funkce statutárního ředitele byla zrušena, byl zvolen nový předseda představenstva. Domníval jsem se, že vzhledem k mé apolitičnosti a odboarnosti budu s managementem dále spolupracovat na rekonstrukci kotelny. 
Protože mi předsedou představenstva nebylo opakovaně zodpovězeno, jaká je má další úloha ve společnosti, usoudil jsem, že mé působení v dozorčí radě je zbytečné a dne 4. 9. 2017 jsem z funkce odstoupil.
Provedená jedna personální změna ve vedení společnosti, vynechám-li politický kontrolní orgán dozorčí radu (správní radu), nepřinesla zásadní změnu v koncepci rekonstrukce teplárny.  Jsem rád, že jsem se mohl na přípravě rekonstrukce kotelny podílet a věřím, že její dokončení povede k bezproblémovému a cenově výhodnému zásobování teplem odběratelů.

Ing. Roman Miarka