Pavlína Lišková – SLIBY, ANEB CHYBY NA 540 DNÍ – LEPŠÍ KOMUNIKACE

Pavlína Lišková, zastupitelka

Fotomontáž z archivu autora
Popis:  z radnice není do trafiky daleko

Jedním z vyřčených slibů nového vedení byla lepší k.o.m.u.n.i.k.a.c.e .

Nejen zastupitelé, ale i občané města se mohli z úst pana místostarosty při jednání zastupitelstva města, dozvědět budoucí složení dozorčí rady a představenstva ostrovské teplárny. Ani na přímou výzvu zastupitele jsme se tyto informace nedozvěděli, ačkoliv definitivní volba těchto orgánů proběhla ihned po ukončení jednání zastupitelstva a městská rada tedy musela mít jasné nominace již v době konání zastupitelstva.

Stydí se snad zastupitelé, Hrušovský, Kalousek, Bureš, Poledníček, Nedvěd a Palivec, za své další placené funkce?

Považuje vedení města tento způsob za lepší komunikaci vůči zastupitelům i občanům ?