Nemocnice Ostrov – tisková zpráva

Nemocnice Ostrov je nejoblíbenější nemocnicí v kraji

Důležitý rok své existence má za sebou Nemocnice v Ostrově. Chirurgové již stabilně operují v tzv. jednodenním režimu, který je efektivní a pacienti ho oceňují. Začal zde fungovat celorepublikově výjimečný projekt domácí plicní ventilace, dále se rozvíjí oddělení psychiatrie. Pod vedením ředitele Františka Wernera, který je ve své funkci od ledna 2016 navíc obhájila krajské prvenství v projektu „Nemocnice ČR 2017“, o kterém rozhodli samotní pacienti. Navíc má špitál nového majitele, kterým je investiční společnost Penta Hospitals CZ.
„Z vítězství máme velikou radost, obzvláštně, když víme, že o výsledku rozhodli samotní pacienti a hlasování probíhalo kontinuálně během celého roku 2017,“ uvedl ředitel Werner s tím, že se jednalo o vítězství v kategorii Bezpečnost a spokojenost hospitalizovaných pacientů. Do projektu se zapojilo 155 nemocnic, ve kterých jsou akutní lůžka z celé České republiky. Nemocnice v Ostrově má více než 300 lůžek. „Ocenění patří všem našim zaměstnancům, zejména lékařům, sestrám a zdravotnickému personálu. Těm patří největší díky!“ doplňuje Werner.
Pacienti nemocnici, která je moderně zrekonstruovaná a navíc k ní přiléhá nádherný park, často chválí na sociálních sítích, posílají děkovné emaily i klasické dopisy. „Opravdu nejčastěji si pochvalují odborný a především lidský přístup personálu. Snažíme se, aby naši zaměstnanci vytvářeli pro pacienty takové podmínky, aby se u nás cítili opravdu dobře, skoro jako doma. To vše v duchu naší filozofie – uplatňování odbornosti a individuálního, vřelého přístupu. Líbí se jim také krásné moderní a čisté prostředí nemocnice,“ tvrdí Werner.
Nemocnici také pomohl vstup silného investora s mezinárodní zkušeností ve zdravotnictví, kterým je společnost Penta Hospitals CZ. „To je pro nás vzhledem k plánovaným změnám v systému zdravotní péče v ČR a při zvyšujícím se tlaku na efektivní řízení nemocnic, výbornou zprávou. Jsem si jistý, že tento krok prospěje celé nemocnici nejenom zaměstnancům, ale především pacientům. Zaručuje nám stabilní postavení na trhu a rozvoj nemocnice,“ uvedl Werner.
Nemocnice má celou řadu krajských primátů. Například oddělení psychiatrie nově projekt domácí plicní ventilace (DUPV). „To byla dlouho připravovaný akce, která plynule navazuje na vznik komplexního centra následné intenzivní péče. To má 38 lůžek a je největším oddělením v České republice. Jeho součástí je též oddělení odlehčovací ventilační péče, které nemá v ČR obdoby,“ řekl Werner.
Oddělení je určeno pro apaliky, tedy pro pacienty ve stavu bdělého bezvědomí, kteří ztratili všechny funkce velkého mozku. DUPV nabízí ostrovská nemocnice jako jedna z mála nemocnic v České republice. Slouží lidem, kterým částečně nebo úplně v domácím prostředí nahrazuje spontánní dýchání. Vše za pomoci speciálního přístroje, který je o něco větší než tlustá kniha.
V roce 2018 má ostrovská nemocnice v plánu nakoupit přístrojové vybavení a další zdravotnické pomůcky za řádově miliony korun.
„Jedná se o ventilátory, antidekubitní matrace, speciálně polohovatelná lůžka, monitor vitálních funkcí. Chystáme se také obměnit chirurgické nástroje. Dále plánujeme investice do budov – například rekonstrukce parní kotelny,“ uvádí Werner.
Zajímavostí uplynulého roku bylo také zřízení dobrovolnického centra. Jedná se o projekt sdružující lidi, kteří chodí číst pacientům na oddělení následné péče nebo například těm, kteří jsou po těžkém úrazu či po mrtvici upoutaní na lůžko. Krátí jim tak dlouhou chvíli a zpříjemní dobu léčení.
Nemocnice má nyní 420 kmenových zaměstnanců a 130 externích odborníků. Podařilo se získat nového primáře na psychiatrii a také primáře oddělení následné péče a ARO (NIP), který nahradil zesnulou primářku Ivanu Jarošovou, ta na konci roku získala in memoriam ocenění Zdravotník roku Karlovarského kraje.
Problém s nedostatkem zaměstnanců se snaží řešit nabídkou zajímavých benefitů. „To je věc, na kterou jsme se v posledním roce hodně zaměřili,“ přiznává ředitel Werner. Nově zde zavedli například hlídání dětí o prázdninách, zajištění dopravy pro zaměstnance či slevy na různé kulturní akce. Často tu pro zaměstnance pořádají různé společenské akce či výlety.
Ředitele Wernera překvapilo, jak úspěšně v nemocnici začala fungovat plánovaná jednodenní chirurgie. Současnost podle něj jasně ukazuje, že to bylo správné a efektivní rozhodnutí a spektrum zdravotní péče v ostrovské nemocnici zapadá do celkové koncepce v Karlovarském kraji. 
„V rámci jednodenní operativy provedli naši ortopedi během tohoto roku více než 2000 operací, chirurgové mají za sebou 700 operací. To je vynikající skóre. Navíc věříme, že tento počet bude v následujících letech dále narůstat.“ 
Jednodenní nebo také plánovaná chirurgie je celosvětový trend moderní medicíny, například v USA tvoří počet pacientů zahrnutých dAo jednodenní operativy až 80 procent. Pacient je přijat v den operace, čeká ho krátká doba hospitalizace. Výhodou je menší zátěž pro pacienta, která snižuje riziko nákazy, další výhodou je také domácí rekonvalescence a kratší pracovní neschopnost. Jedná se zejména o laparoskopické operace tříselných kýl, laparoskopické operace žlučníků, křečových žil a štítné žlázy.

Nemocnice Ostrov:
Nemocnice Ostrov, založena v roce 1961, se soustředí na kvalitu poskytovaných služeb a klientský přístup. Již dvacet let je soukromým nestátním zdravotnickým zařízením s kapacitou 300 lůžek s téměř 500 zaměstnanci, od dubna 2017 je součástí skupiny Penta Hospitals CZ.

Kontakt:
Markéta Singerová, tisková mluvčí Nemocnice Ostrov: singerova@nemosgroup.cz, 733 673 761, www.nemostrov.cz

Foto: ředitel Nemocnice Ostrov František Werner

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1.2018