Martina Novotná

Propagace, komunikace, grafik DKO
novotna@dk-ostrov

V Domě kultury Ostrov pracuje od roku 2007. Má na starosti vše kolem propagace, komunikace a grafického zpracování akcí, které pořádá nebo spolupořádá dům kultury. Spravuje webové stránky a sociální sítě DKO, včetně plánování reklamních kampaní. Je také členkou ochotnického spolku DIFadlo z.s., kterého je spoluzakladatelkou.