Ing. Bc. Kateřina Matyášová

Vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, Město Ostrov
kmatyasova@ostrov.cz

Vede odbor sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Ostrov, jehož součástí je mimo jiné agenda sociální práce, orgán sociálně právní ochrany dětí nebo bytová agenda.

Úzce spolupracuje s poskytovateli sociálních služeb, kteří působí na území města Ostrov, ale i v rámci celého Karlovarského kraje. Pravidelně připravuje a realizuje akce Den seniorů a rodin a Vítání občánků města. Působí také v MAS Krušné hory, o.p.s. a dlouhodobě spolupracuje s příspěvkovými organizacemi města.