Důležité informace

Ručně psané nebo vytištěné příspěvky odevzdávejte v podatelně Městského úřadu Ostrov (v přízemí ostrovského zámku, Jáchymovská 1, Ostrov) v zalepené obálce, označené nápisem „Ostrovský měsíčník“. Na uvedenou adresu mesicnik@ostrov.cz

zasílejte prosím také znění tajenky soutěžní křížovky (do předmětu uveďte „tajenka“ a měsíc a rok vydání daného čísla), popřípadě je prosím odevzdávejte v podatelně  Městského úřadu Ostrov (v přízemí ostrovského zámku, Jáchymovská 1, Ostrov) v zalepené obálce, označené nápisem „Ostrovský měsíčník – tajenka“. Redakce  si v případě potřeby vyhrazuje právo  krátit a upravovat příspěvky. Redakce neodpovídá za obsah amatérských a čtenářských příspěvků, za jejich správnost ručí autor. Názory přispěvatelů se nemusí shodovat se stanoviskem redakční rady. Pod text příspěvku se vždy podepisujte celým jménem. Při zasílání vyluštěné tajenky doplňte také kontaktní údaje.

INZERCE: Ceník a rozměrů placené inzerce – viz soubor OM_velikosti a rozvrzeni reklam
Vyplněnou objednávku inzerce v Ostrovském měsíčníku (OM_objednavka inzerce_2017) prosím zasílejte na adresu mesicnik@ostrov.cz

Aktuality: https://www.facebook.com/OstrovskyMesicnik/

Redakční rada Ostrovského měsíčníku: Pavel Čekan, Jan Filip, Pavlína Lišková, Zdeňka Newiaková

Šéfredaktorka, editorka, korektorka: Zdeňka Newiaková (kontakt: 354 224 961 nebo 725 086 038)
(Korektury se netýkají inzerce ani graficky zpracovaných textů od přispěvatelů.)

Grafická úprava programových stránek Domu kultury Ostrov: Martina Novotná

Grafická úprava, tisk, distribuce Ostrovského měsíčníku: Oddych, s. r. o., Děpoltovická 214, 362 32 Otovice

Přílohy:
OM_velikosti a rozvrzeni reklam