RomanKubišta – článek k cenám za teplo

Kolik skutečně platíme?

V poslední době jsme byli prostřednictvím předsedy představenstva naší teplárny informováni o skutečném stavu naší městské společnosti a o nutnosti některých kroků. Operuje se podprůměrnou cenou tepelné energie (TE) v regionu, nutností udržet levný úvěr od financující banky, velikostí odpisů, stabilizací pracovního kolektivu a podobně. Vše nutné pro finanční a personální stabilizaci podniku…

Výsledkem bylo navržené a odsouhlasené zvýšení cen tepelné energie v sazbě T3 a T4 pro konečné odběratele v našem městě o 5% a to s účinností od 1.9.217.

Svým příspěvkem bych také rád zreálnil náhled na ekonomiku, tentokrát však ze strany odběratelů, zvláště pak SVJD a jejich skutečných nákladů.

Jak je to tedy doopravdy s cenou tepelné energie (TE) určené pro ohřev teplé vody (TV) v našem městě (tarifní sazba T3) ?

Z prvního pohledu to bylo pro nás odběratele v minulých letech přijatelné. Jednotková cena (Kč/GJ) držící se pod průměrem v regionu s mírným meziročním nárůstem (jen 2,9% mezi 2012-2016), pěkné …

Problémem ovšem je, že celková cena za ohřev vody (Kč), kterou platíme, je dána součinem ceny jednotkové (Kč/GJ) a množstvím tepla potřebného k ohřevu vody (GJ). Zdálo by se, že množství tepla potřebné k ohřátí jednotkového množství vody (GJ/m3)  bude každý rok stejné, či spíše s ohledem na masivní investice do OT, a.s. (tepelné rozvody, zdroj) bude klesat. Opak je však v mnohých případech pravdou, množství TE k ohřevu jednotkového množství vody (GJ/m3) trvale a pravidelně stoupá.

O skutečných nákladech vybraných jednotlivých SVJD vypovídá následující tabulka :

Zarážející je tedy nejenom téměř pravidelný nárůst potřebného jednotkového množství tepla, ale i značné rozdíly v našem městě, zásobovaném z jediného zdroje.

S dostupnými daty z několika SVJD v Ostrově jsem seznámil vedení teplárny na společném setkání dne 14.3.2017. Výsledkem diskuze byla dohoda, že se zmíněná problematika prošetří a s výsledky budeme seznámeni. Ani přes dvě urgence (3.4.2017 a 7.6.2017) se tak do dnešního dne bohužel nestalo. Samozřejmě předpokládám, že uskutečněné změny ve vedení městské společnosti neodložily problém k ledu.

S přihlédnutím k výše uvedeným skutečnostem se může odsouhlasené navýšení cen tepelné energie o 5% jevit jako rozhodnutí výrazně ohrožující konkurenceschopnost městské společnosti.

Ing. Roman Kubišta

P.S. : Příspěvek píši s plným vědomím toho, že jde jen o dílčí vzorek bytových domů v našem městě ukazující však naprosto reálný stav věci ve zmíněných jednotlivých SVJD.