Ing. Josef Macke

Pracuje jako projektant, zároveň se aktivně zajímá o historii 20. století.
jmacke@centrum.cz

Aktivně se zajímá o historii 20. století. Předmětem zájmu jsou zejména zlomové události Karlovarského regionu, a především rodného Ostrova.

Je autorem a spoluautorem knih Morový rok a Stopy velké války.

Kromě historie se věnuje také výchově dětí a mládeže jako vedoucí skautského oddílu Bystřina v Hroznětíně