Alexander Holý – Jaro klepe na dveře

Jako každý rok se blíží jaro a s ním i jarní úklid. Nelze si nevšimnout, že se Ostrov díky aktivním občanům a díky některým politikům a úředníkům změnil v hezké město, ve kterém se lidem dobře žije. Stále je co zlepšovat, proto upozorňuji na některé nedostatky, které lze při troše dobré vůle snadno odstranit.

  • U vjezdu do Ostrova u hřbitova zve poutač na Ostrovské kulturní léto v roce 2016.
  • V zámeckém parku vandalové vytrhli z ukotvení lavičku u tenisových kurtů a odnesli ji do křoví u potoka Bystřice (cca 50 m od lávky ke kostelu)
  • Na hodinách na Mírovém náměstí již několik měsíců je na dvou cifernících správný čas, na jednom je stálý čas za 5. minut 6. Hodiny potřebují nový nátěr.
  • Na náměstí jsou ve vzdálenostech cca 60 m a 30 m tři velkoplošné informační tabule (před školou v Myslbekově ul. 2) Počet tabulí je zbytečný a měly by být menší (většina plakátů informuje o tom, co bylo před několika měsíci – v 10 x větší Plzni stačí mnohem menší plakátovací plochy).
  • Ve velkém bazénu na koupališti došlo v loňském roce k několika úrazům kvůli uvolněné a rozbité dlažbě ve dně a vyboulené dlažbě na chodníku u tobogánu. Nové materiály a technologie umožňují rychlou opravu.
  • Právy žen se zabývá kde kdo, přesto jsou ženy neustále a téměř ve všech veřejných prostorech diskriminovány tím, že projektanti a úředníci, kteří projekty schvalují nedodržují normy a předpisy a navrhují WC s nízkým počtem kabin pro ženy. Také zánovní WC nad výměníkovou stanicí na koupališti jsou špatně navržena a ženy musí čekat ve frontě. Částečně a jednoduše je možné spatnou práci projektantů a schvalovacích orgánů napravit tím, že bude trvale otevřeno nevyužívané WC pro tělesně postižené (marně jsem to v loňském roce navrhoval).

 

Alexander Holý, Ostrov