Alexander Holý – Osudové osmičky

 

Říká se,že pro český národ jsou osudové osmičky na konci letopočtu. Pro novodobou historii Ostrova je významný rok 1988.

Za totality potlačovali komunisté, kteří se považovali za neomylné svobodu projevu, proto bylo možné aby politici, úředníci a odborníci navrhli a částečně nechali postavit nesmyslný průtah silnice I/13 městem Ostrov. Po dokončení by průtah rozdělil město, pokračovala by devastace staré části města a unikátního klášterního areálu a neustále narůstající doprava by ohrožovala zdraví a životy obyvatel města.

Na štěstí pro občany byl mezi poslanci Městského národního výboru člověk s kritickým myšlením pan Jaroslav Kothera, který byl schopen rozpoznat nesmyslnost průtahu silnice I/13 městem a požádal mne v roce 1988 abych vypracoval alternativní návrh obchvatu silnice I/13. Návrh jsem s odbornou pomocí pana Martina Kohouta vypracoval a pan Kothera jej předložil začátkem roku 1989 vedení města. Jak se za totality dalo očekávat politici, úředníci a odborníci se mu vysmáli a návrh uložili do šuplíku.

Po pádu totality poslední předseda MěNV soudruh Pešina zmoudřel, vytáhl návrh obchvatu silnice I/13 ze šuplíku a svolal jednání na kterém jsem měl možnost „Návrh“ obhájit proti námitkám  úředníků a odborníků. S návrhem jsem poté seznámil prostřednictvím tisku občany a představitele vznikajících politických stran. Trvalo ještě dlouho, než byl obchvat silnice I/13 v září 2005 dokončen v trase která byla navržena v návrhu z roku 1989.

Koncem roku 1989 jsem byl panem Jaroslavem Kotherou upozorněn na to, že se úředníci MěNV chystají dovršit devastaci unikátního Klášterního areálu tím, že povolili výstavbu rodinných domů v jeho těsné blízkosti. Na základě upozornění jsem vyzval vedení města a památkáře k záchraně a využití klášterního areálu, což se podařilo hlavně díky angažovanosti paní Zdenky Čepelákové a pana Františka Jankovského.

Obchvat silnice I/13 zklidnil dopravu ve městě a v budoucnu umožní propojení staré a nové části města. Klášterní areál se po rekonstrukci stal chloubou města. Pomníkem totality zůstal předimenzovaný železniční viadukt a prázdné místo po odstraněných dvou pruzích vozovky u hřbitova za které byly zbytečně utraceny peníze občanů.

Zkušenosti ukazují, že v otevřené svobodné společnosti ve které nemají politici  a úředníci tak velký prostor k potlačování svobody projevu jako v totalitě je možné zajistit, aby při řízení obce, nebo státu bylo dosaženo nejlepších možných výsledků.

 

Alexander Holý